MANUFACTURING | ENGINEERING | TESTING

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

Neve: Keramix Hungary Kft.

Cím: 2030 Érd, Kossuth Lajos u. 122.

Adatkezelő képviselője: Tóth Tamás

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@keramix.hu

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 SZOLGÁLTATÁS(OK) NYÚJTÁSA A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÁMÁRA ÉS ENNEK KERETÉBEN:

·         A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése

·         Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása

·         Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai

·         Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel

·         Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

·         A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

·         Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

·         Név

·         Állandó lakcím

·         Szállítási cím

·         Email cím

·         Telefonszám

·         Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja.

 2.2 SZOLGÁLTATÁS(OK) NYÚJTÁSA A JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA ÉS ENNEK KERETÉBEN:

·         A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése

·         Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása

·         Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai

·         Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel

·         Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

·         A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

·         Megrendelések kezelése és szállítása viszonteladó partner nevében

·         Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

·         Projektkezelés, konzorcium vagy szállítói csoportban való részvétel mentén történő kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

·         Név

·         Email cím

·         Telefonszám

·         Egyedi azonosító

2.3 SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA, VALAMINT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ A KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ DOKUMENTÁCIÓ KIÁLLÍTÁSA.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

·         Név

·         Állandó lakcím

·         Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)

·         Személyi igazolvány száma

·         Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.4 SZOLGÁLTATÁS(OK) HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

·         új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

·         ügyfélelégedettségi mérés

·         meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

·         Név

·         Értesítési cím

·         Email cím

·         Telefonszám

·         Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Akciók, új termék információk elmulasztása

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.5 SZOLGÁLTATÁS(OK) HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

·         új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

·         ügyfélelégedettségi mérés

·         meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érinett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érinettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

A kezelt adatok köre:

·         Név

·         Számlázási cím

·         Szállítási cím

·         Email cím

·         Telefonszám

·         Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

 2.6 MEGRENDELÉSEK KISZÁLLÍTÁSA

·         Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás

·         Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján

A kezelt adatok köre:

·         Név

·         Telefonszám

·         Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok forrása: A megrendelést leadó természe

< Vissza

Ajánlat/Kapcsolat

Telefonon a +36 22 399 534 vagy a +36 70 285 7023 számon, E-mailben a info@keramix.hu címen vagy alábbi űrlap kitöltésével léphet munkatársainkkal kapcsolatba, illetve kérheti ajánlatunkat.